• projektowanie stron www

  Wykonywanie kopii zapasowej plików

  Aby zapobiegać utracie plików, należy regularnie tworzyć ich kopie zapasowe. Można skonfigurować automatyczne wykonywanie kopii zapasowych lub ręcznie wykonywać kopie zapasowe w dowolnym momencie.

  Aby utworzyć kopię zapasową plików

  Otwórz Centrum kopii zapasowych i przywracania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i konserwacja, a następnie pozycję Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie.

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Jeśli program Kopia zapasowa systemu Windows jeszcze nigdy nie był używany, kliknij pozycję Konfiguruj kopię zapasową, a następnie wykonaj kolejne kroki kreatora. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Jeśli wcześniej wykonano kopię zapasową, można zaczekać na wykonanie regularnej kopii zapasowej zgodnie z harmonogramem lub można ręcznie wykonać nową kopię zapasową, klikając pozycję Wykonaj kopię zapasową teraz. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Uwagi


  Zalecane jest zapisanie kopii zapasowej plików nie na tym samym dysku, na którym jest zainstalowany system Windows.

  Nośniki użyte do wykonania kopii zapasowych (zewnętrzne dyski twarde, dyski DVD lub CD) należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby uniemożliwić nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do plików. Zaleca się ognioodporną lokalizację oddzielną od komputera. Można też rozważyć zaszyfrowanie danych kopii zapasowych.

  Aby utworzyć nową, pełną kopię zapasową  Gdy zostanie wykonana pierwsza kopia zapasowa, program Kopia zapasowa systemu Windows będzie dodawać nowe i zmienione dane do kolejnych kopii zapasowych. Jeśli kopie zapasowe są zapisywane na dysku twardym lub w lokalizacji sieciowej, program Kopia zapasowa systemu Windows będzie automatycznie wykonywać nową, pełną kopię zapasową, gdy będzie to potrzebne. Jeśli kopie zapasowe są zapisywane na dyskach CD lub DVD, a użytkownik nie może znaleźć istniejącego dysku kopii zapasowej lub chce wykonać nową kopię zapasową wszystkich plików na komputerze, można wykonać pełną kopię zapasową. Poniżej przedstawiono sposób wykonania pełnej kopii zapasowej:

  Otwórz Centrum kopii zapasowych i przywracania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i konserwacja, a następnie pozycję Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie.

  W lewym okienku kliknij pozycję Utwórz nową, pełną kopię zapasową.
  Uwaga


  Ta opcja będzie widoczna tylko wtedy, gdy kopie zapasowe są zapisywane na dyskach CD lub DVD.  Aby skonfigurować kopię zapasową po uaktualnieniu z wcześniejszej wersji systemu Windows

  Po uaktualnieniu systemu Windows trzeba skonfigurować program Kopia zapasowa systemu Windows, nawet jeśli w poprzedniej wersji systemu Windows była skonfigurowana zaplanowana kopia zapasowa. Jest to spowodowane zmianami w programie do wykonywania kopii zapasowych. Zamiast wybierać typy plików do uwzględnienia w kopii zapasowej, można pozwolić systemowi Windows wykonywać kopie zapasowe plików danych zapisanych w bibliotekach, na pulpicie i w domyślnych folderach systemu Windows lub można wybrać określone biblioteki i foldery, których kopie zapasowe mają być wykonywane. Można również utworzyć obraz systemu komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz W jaki sposób system Windows wybiera pliki, których kopia zapasowa ma zostać wykonana?

  Aby skonfigurować kopię zapasową, wykonaj następujące kroki:

  Otwórz Centrum kopii zapasowych i przywracania, klikając przycisk Start Obraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i konserwacja, a następnie pozycję Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie.

  Kliknij przycisk Konfiguruj kopię zapasową, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.